Sahabat yang dirahmati Allah,
Surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 6 ayat menyatakan dengan jelas tidak ada tolak ansur dari segi akidah dan ibadah dengan orang-orang kafir. Surah ini ditujukan kepada  kaum musyrikin, yang kafir kerana mereka tidak mahu menerima seruan dan petunjuk kebenaran yang dibawakan Nabi Muhammmad S.A.W. kepada mereka.Monday, 18 February 2013 Posted in | | 0 Comments »

One Responses to "Surah Al-Kafirun"

Write a comment